banner1

နည်းပြဆရာ၏သင်တန်းများအခြေခံ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်

အမည်

Kaung Myat

သင်တန်းကျောင်း

သင်တန်းကျောင်းအမည်

Pronet Center

သင်တန်းကျောင်းလိုဂို

image

သင်တန်းကျောင်းမိတ်ဆက်

လွယ်ကူ ၊ လေ့လာ ၊ ပညာရှာ Learning Portal တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အနယ်နယ်မှ နည်းပြဆရာများ နှင့် အနယ်နယ်မှ လူငယ် ၊ ပညာသင်ယူလိုသူတက်ရောက်သူများ သင်ကြား ၊ သင်ယူနိုင်သောနေရာ ဖြစ်ပါသည်။

သင်တန်းကျောင်းဖုန်းနံပါတ်

09969998766

သင်တန်းကျောင်းဝက်(ဘ်)ဆိုဒ် (ရှိလျှင်)

http://pronetcenter.com

2017 - အိုင်တီမြန်မာ မှဦးစီးတည်ထောင်သည်။